ΧΕ-737 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: Ψ0Δ046907Θ-ΠΩ9

Θέμα: ΧΕ-737 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 16/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/08/2023 11:22:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0Δ046907Θ-ΠΩ9
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου