ΧΕ-628 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΩΖΣΤ46907Θ-ΨΕΓ

Θέμα: ΧΕ-628 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 05/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/05/2023 07:26:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΣΤ46907Θ-ΨΕΓ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου