Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 394/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΖΣΩ46907Θ-ΩΑΝ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 394/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 04/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/05/2023 10:41:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΣΩ46907Θ-ΩΑΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου