Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 346/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΝΤΠ46907Θ-Ξ37

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 346/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 22/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/05/2023 10:07:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΤΠ46907Θ-Ξ37
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου