Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.97 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΝΡ546907Θ-ΔΣ8

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.97 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 15/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/05/2023 10:35:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΡ546907Θ-ΔΣ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου