ΧΕ-937 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ 4850-2021 ΑΡΘΡΟ 90 – ΑΔΑ: ΩΝ3Κ46907Θ-Υ8Ο

Θέμα: ΧΕ-937 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ 4850-2021 ΑΡΘΡΟ 90
Ημερομηνία: 31/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/06/2023 15:03:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ3Κ46907Θ-Υ8Ο
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου