Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΩΝ1746907Θ-ΛΔΔ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 18/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/05/2023 09:10:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ1746907Θ-ΛΔΔ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου