Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 424/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΜΙ446907Θ-ΓΧΨ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 424/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 04/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/05/2023 10:39:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΙ446907Θ-ΓΧΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου