Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ SONY UPP-110S ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ UP-X898MD» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΩΧΡΧ46907Θ-ΗΦ5

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ SONY UPP-110S ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ UP-X898MD» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 12/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/05/2023 09:52:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΡΧ46907Θ-ΗΦ5
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου