ΧΕ-938 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ 4850-2021 ΑΡΘΡΟ 90 – ΑΔΑ: ΩΧΛ646907Θ-04Δ

Θέμα: ΧΕ-938 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ 4850-2021 ΑΡΘΡΟ 90
Ημερομηνία: 31/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/06/2023 15:03:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΛ646907Θ-04Δ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου