Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΝΤΟΣΙΕ ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ω8ΟΗ46907Θ-Ι6Ζ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΝΤΟΣΙΕ ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 02/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/05/2023 13:17:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΟΗ46907Θ-Ι6Ζ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου