ΧΕ-856 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: Ω8ΑΞ46907Θ-ΘΕΧ

Θέμα: ΧΕ-856 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 24/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/06/2023 14:47:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΑΞ46907Θ-ΘΕΧ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου