Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 89/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΥΣ346907Θ-1ΕΙ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 89/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 11/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/05/2023 12:16:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΥΣ346907Θ-1ΕΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου