Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 97/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΥΠΩ46907Θ-ΠΤΠ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 97/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 15/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/05/2023 11:38:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΥΠΩ46907Θ-ΠΤΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου