ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ Μ.Ε.Θ. – ΑΔΑ: 9ΞΘΤ46907Θ-ΤΜΖ

Θέμα: ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ Μ.Ε.Θ.
Ημερομηνία: 30/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/05/2023 14:57:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΘΤ46907Θ-ΤΜΖ
Είδος: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Λήψη αρχείου