ΧΕ-689 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2086/2022 ) , CLAWBACK Β ‘ 2021 (880.1) , REBATE A 2021 (110.08), REBATE B 2021 (242.44), REBATE Γ’ 2021 (447.71), REBATE Δ’ 2021 (823.47) – ΑΔΑ: 9ΞΝ946907Θ-ΙΤΖ

Θέμα: ΧΕ-689 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2086/2022 ) , CLAWBACK Β ‘ 2021 (880.1) , REBATE A 2021 (110.08), REBATE B 2021 (242.44), REBATE Γ’ 2021 (447.71), REBATE Δ’ 2021 (823.47)
Ημερομηνία: 10/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/06/2023 14:47:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΝ946907Θ-ΙΤΖ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου