Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΞΗΣ46907Θ-ΡΡΕ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 12/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/05/2023 10:13:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΗΣ46907Θ-ΡΡΕ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου