Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΑ ΠΡΟΠΛΥΜ. ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9Ξ1Β46907Θ-Ο15

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΑ ΠΡΟΠΛΥΜ. ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 12/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/05/2023 10:10:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ξ1Β46907Θ-Ο15
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου