Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.386 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9Ξ0646907Θ-ΡΛ2

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.386 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 22/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/05/2023 11:13:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ξ0646907Θ-ΡΛ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου