Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (D-DVD)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9Β6Υ46907Θ-Σ9Ξ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (D-DVD)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 08/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/05/2023 09:26:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Β6Υ46907Θ-Σ9Ξ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου