Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΤΠ646907Θ-ΤΦΝ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 02/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/05/2023 13:22:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΤΠ646907Θ-ΤΦΝ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου