ΧΕ-638 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 739/2021 – ΑΔΑ: 9ΡΥ646907Θ-ΕΝΟ

Θέμα: ΧΕ-638 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 739/2021
Ημερομηνία: 08/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/05/2023 10:14:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΥ646907Θ-ΕΝΟ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου