Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 129/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΡΞ246907Θ-Α6Ε

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 129/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 11/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/05/2023 14:05:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΞ246907Θ-Α6Ε
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου