ΧΕ-576 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ – ΑΔΑ: 9ΡΜΥ46907Θ-ΦΕΡ

Θέμα: ΧΕ-576 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Ημερομηνία: 03/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/05/2023 10:19:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΜΥ46907Θ-ΦΕΡ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου