Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΨΞΤ46907Θ-ΛΩΨ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 25/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/05/2023 12:54:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΞΤ46907Θ-ΛΩΨ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου