ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΓΑΝΤΙΑ, ΡΑΜΜΑΤΑ, ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΦΟΡΗΤΑ, ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ) – ΑΔΑ: 9ΠΜ746907Θ-ΖΓ3

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΓΑΝΤΙΑ, ΡΑΜΜΑΤΑ, ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΦΟΡΗΤΑ, ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ)
Ημερομηνία: 10/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/05/2023 09:39:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΜ746907Θ-ΖΓ3
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου