ΧΕ-694 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 ,(ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2089/2022) , CLAWBACK Β ‘ 2021 (8438.18) – ΑΔΑ: 9Π9Η46907Θ-ΘΣΨ

Θέμα: ΧΕ-694 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 ,(ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2089/2022) , CLAWBACK Β ‘ 2021 (8438.18)
Ημερομηνία: 11/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/05/2023 09:05:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Π9Η46907Θ-ΘΣΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου