Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 62/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9Π1946907Θ-Ξ8Λ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 62/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 17/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/05/2023 10:57:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Π1946907Θ-Ξ8Λ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου