Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΑΚΚΟΙ ΣΥΛΛ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ » για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΩΡΟ46907Θ-ΘΤΦ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΑΚΚΟΙ ΣΥΛΛ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ » για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 12/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/05/2023 10:06:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΡΟ46907Θ-ΘΤΦ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου