Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1049/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 9ΩΡ546907Θ-8ΜΥ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1049/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 24/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/05/2023 12:57:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΡ546907Θ-8ΜΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου