ΧΕ-590 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ ΧΕ 1282/2020 & ΧΕ 486/2022 – ΑΔΑ: 9ΟΝ946907Θ-ΩΟ9

Θέμα: ΧΕ-590 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ ΧΕ 1282/2020 & ΧΕ 486/2022
Ημερομηνία: 03/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/05/2023 09:39:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΝ946907Θ-ΩΟ9
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου