ΧΕ-855 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 9ΝΦΡ46907Θ-Α97

Θέμα: ΧΕ-855 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 24/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/06/2023 12:09:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΝΦΡ46907Θ-Α97
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου