ΧΕ-793 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 9Λ8Θ46907Θ-4ΩΔ

Θέμα: ΧΕ-793 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 17/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/08/2023 11:42:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Λ8Θ46907Θ-4ΩΔ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου