ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΑΔΑ: 9Λ0Ψ46907Θ-3ΤΔ

Θέμα: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Ημερομηνία: 15/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/05/2023 13:53:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Λ0Ψ46907Θ-3ΤΔ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου