ΧΕ-744 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΟ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 9Ε0Φ46907Θ-ΠΗ5

Θέμα: ΧΕ-744 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΟ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 16/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/08/2023 12:25:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ε0Φ46907Θ-ΠΗ5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου