Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 489/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 9ΔΤΩ46907Θ-ΝΒΗ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 489/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 08/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/05/2023 12:49:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΔΤΩ46907Θ-ΝΒΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου