Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.71 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΑΔΖ46907Θ-ΞΧΕ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.71 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 23/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/05/2023 13:30:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΔΖ46907Θ-ΞΧΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου