Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΝΥΣΤΕΡΙ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 99ΠΓ46907Θ-8ΩΡ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΝΥΣΤΕΡΙ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 25/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/05/2023 11:38:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 99ΠΓ46907Θ-8ΩΡ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου