Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.37/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΚΑΠΑΚΙΑ-ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ-ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ-ΜΑΧΑΙΡΑΚΙΑ " από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΕ – ΑΔΑ: 981Φ46907Θ-Υ2Ρ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.37/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΚΑΠΑΚΙΑ-ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ-ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ-ΜΑΧΑΙΡΑΚΙΑ "
από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΕ
Ημερομηνία: 05/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/05/2023 14:39:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 981Φ46907Θ-Υ2Ρ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου