Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 90/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 97ΜΖ46907Θ-ΟΙΗ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 90/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 16/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2023 13:45:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97ΜΖ46907Θ-ΟΙΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου