Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 92/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 97ΗΩ46907Θ-ΙΗΚ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 92/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 25/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/05/2023 10:17:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97ΗΩ46907Θ-ΙΗΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου