Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «TΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ (ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΙΑ)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 97ΕΧ46907Θ-Γ0Ε

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «TΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ (ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΙΑ)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 08/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/05/2023 09:20:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97ΕΧ46907Θ-Γ0Ε
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου