ΧΕ-600 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 186/2023 – ΑΔΑ: 97ΑΕ46907Θ-Β7Ψ

Θέμα: ΧΕ-600 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 186/2023
Ημερομηνία: 04/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/05/2023 13:37:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97ΑΕ46907Θ-Β7Ψ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου