ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΝΧ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΣΤΑΜΠΑ ΦΑΝΗ- FS INSURANCE ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ" – ΑΔΑ: 978Σ46907Θ-ΗΒΡ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΝΧ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΣΤΑΜΠΑ ΦΑΝΗ- FS INSURANCE ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ"
Ημερομηνία: 25/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/05/2023 10:33:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 978Σ46907Θ-ΗΒΡ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου