ΧΕ-794 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ -ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΌ ΧΑΡΤΙ – ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 96Ζ746907Θ-ΑΜΕ

Θέμα: ΧΕ-794 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ -ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΌ ΧΑΡΤΙ – ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 17/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/08/2023 11:42:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 96Ζ746907Θ-ΑΜΕ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου