ΧΕ-602 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 313/2022 & ΧΕ 631/2022 & ΧΕ 548/2023 – ΑΔΑ: 967Δ46907Θ-6ΥΛ

Θέμα: ΧΕ-602 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 313/2022 & ΧΕ 631/2022 & ΧΕ 548/2023
Ημερομηνία: 04/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/05/2023 09:47:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 967Δ46907Θ-6ΥΛ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου