ΜΟΥΡΟΥΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ – ΑΔΑ: 966Ψ46907Θ-ΔΩΖ

Θέμα: ΜΟΥΡΟΥΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 18/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/05/2023 10:28:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 966Ψ46907Θ-ΔΩΖ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου