Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΑΝΤΛΙΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 947Π46907Θ-ΤΙΙ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΑΝΤΛΙΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 12/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/05/2023 09:48:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 947Π46907Θ-ΤΙΙ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου