ΧΕ-738 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΥΔΡΟΤΖΕΛ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΝΕΚΡΩΣΕΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 92ΕΒ46907Θ-Ω62

Θέμα: ΧΕ-738 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΥΔΡΟΤΖΕΛ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΝΕΚΡΩΣΕΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 16/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/08/2023 12:40:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 92ΕΒ46907Θ-Ω62
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου