Π10ΘΕΗΔ17-2023 – ΑΔΑ: 91ΞΦ46907Θ-ΛΟΤ

Θέμα: Π10ΘΕΗΔ17-2023
Ημερομηνία: 16/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2023 13:20:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 91ΞΦ46907Θ-ΛΟΤ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου